Wygraliśmy nagrodę Szkoła z eTwinning Gmina Zbrosławice Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach

Lekcja muzealna klasy 7a.
30 listopada kolejna klasa wzięła udział w zajęciach muzealnych online. Tym razem były to zajęcia o tematyce ”Zaraza ustąpiła. O epidemii z 1676 roku w Tarnowskich Górach i pielgrzymce ślubowanej do Piekar".

Serdeczne podziękowania za oprowadzenie nas po Tarnowskich Górach drogami historii. Wiedza, jaką posiada Pan Marek Panuś , a w szczególności forma jej przekazywania była bardzo ciekawa.

Link do strony Muzeum w Tarnowskiech Górach
Agnieszka Potysz


Z wizytą w wiosce Św. Mikołaja w Laponii.
30 listopada uczniowie klas 4, 5, 6 i 7 podczas zajęć językowych na platformie Teams zainaugurowali sezon świąteczny poprzez uczestnictwo w streamingu z Laponii.
Św. Mikołaj oprowadzał nas po swoim domu i wiosce oraz opowiadał nam o swojej pracy.
Sreaming był prowadzony w języku angielskim.
Agnieszka Potysz


Lekcja muzealna klasy 7b.
26 listopada kolejna klasa wzięła udział w zajęciach muzealnych online. Tym razem były to zajęcia o tematyce ”Zaraza ustąpiła. O epidemii z 1676 roku w Tarnowskich Górach i pielgrzymce ślubowanej do Piekar".

Serdeczne podziękowania za oprowadzenie nas po Tarnowskich Górach drogami historii. Wiedza, jaką posiada Pan Marek Panuś , a w szczególności forma jej przekazywania była bardzo ciekawa.

Link do strony Muzeum w Tarnowskiech Górach
Uczniowie klasy 7b wraz z wychowawczynią.


Lekcja muzealna klasy 4a.
25 listopada uczniowie klasy 4a wzięli udział w lekcji muzealnej prowadzonej na żywo za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
Zajęcia „Wirtualny spacer po Tarnowskich Górach” poprowadził dla nas Pan Marek Panuś.

Serdecznie dziękujemy Muzeum oraz Panu Markowi Panusiowi za świetnie spędzony czas, odkrycie przed nami tajemniczych zaułków i ścieżek miasta. Jesteśmy pod wrażeniem Pana wiedzy oraz sposobu jej przekazywania.

Link do strony Muzeum w Tarnowskiech Górach
Uczniowie klasy 4a wraz z wychowawczynią


Organizacja nauczania zdalnego w klasach 1-3.
Szanowni Państwo, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami od poniedziałku 9.11.2020 nauka w klasach 1-3 będzie odbywać się w sposób zdalny.

W naszej szkole zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem przekazanym przez wychowawców.
Harmonogram zostanie stworzony w oparciu o obowiązujący plan lekcji.

Do realizacji zajęć będzie używana platforma MS Teams oraz mobidziennik. Lekcje będą prowadzone w formie spotkań oraz poprzez przesyłanie materiałów.
Część zajęć będzie prowadzona w mniejszych grupach (szczególnie edukacja wczesnoszkolna).

W związku z zapytaniami o sprzęt, na chwilę obecną informujemy, że ze względu na niewystarczającą ilość musimy ograniczyć liczbę wypożyczanego sprzętu do jednego laptopa na rodzinę.
W sprawie wypożyczenia laptopów proszę kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem tel. 32 233 70 43, 723 662 473.

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się stacjonarnie w szkole.

Dużo zdrowia
Elżbieta Pyka


Dzień dyni
30 listopada w naszej szkole zrobiło się pomarańczowo.
Nauczyciele, uczniowie uczący się stacjonarnie jak i zdalnie wzięli udział w akcji "Dzień Dyni".
Dla młodszych była przygotowana słodka niespodzianka, natomiast starsi zostali nagrodzeni punktami.

Fotorelacja dostępna jest w galerii.
fot. Martyna Ochman


Informacja - dzień wolny od zajęć.
Szanowni Państwo, dzień 2 listopada 2020 r. w naszej szkole jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńcze w świetlicy. Mogą w nich uczestniczyć uczniowie klas 1-3.
Dyrekcja Szkoły


Informacja w sprawie pracy: 26 październik - 8 listopad 2020r.

Informacja w sprawie pracy Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach
w terminie od 26 października do 8 listopada 2020r.

Uczniowie klas 1-3 przychodzą do szkoły według planu, realizowane są również zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz umiem pływać. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Kuratorium uczniowie klas 1 - 3 mogą samodzielnie chodzić i wracać ze szkoły.

Uczniowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa w częściach wspólnych szkoły. Dzieci nie zakrywające ust i nosa z powodów zdrowotnych muszą przebywać przy sali, w której mają lekcje oraz muszą zachować dystans społeczny od pozostałych osób. Bardzo proszę, aby rodzice dzieci, które nie mogą zasłaniać ust i nosa przekazali informację o tym fakcie wychowawcy klasy.


Uczniowie klas 4 - 8 będą uczestniczyć w edukacji zdalnej, dotyczy to również zajęć pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Nauczanie zdalne będzie odbywało się na dwa sposoby:
- w czasie rzeczywistym (on-line), przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams,
- poprzez przekazywanie treści programowych za pomocą dostępnych środków komunikacji cyfrowej (np. MS Teams, mobidziennik)
Lekcje trwają 45 min i odbywają się zgodnie z planem.

W przypadku nieobecności nauczyciela lekcje nie odbywają się. Informacja o nieobecności przekazywana jest na bieżąco przez mobidziennik.

Nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwia rodzic.
Materiały przesyłane do uczniów w formie zadań powinny być odebrane tego samego dnia do godz. 16.00

Link do dokumentu.
Dyrekcja Szkoły


Dzień piżamowy
23 października w naszej szkole odbył się dzień piżamowy. Celem imprezy była integracja społeczności szkolnej.
W zabawie wzięła udział spora grupa uczniów. Ten dzień różnił się znacznie od typowego dnia szkolnego.
Dzieci przyszły do szkoły w swoich ulubionych piżamkach. Było kolorowo i wesoło.
Samorząd zadbał o słodką niespodziankę dla wszystkich, którzy wzięli udział w akcji.

Fotorelacja dostępna jest w galerii.
fot. Martyna Ochman


Życzenia dla wszystkich nauczycieli.

Dzień edukacji Narodowej to szczególne Święto.
Święto wszystkich nauczycieli i pracowników Oświaty.
Z tej okazji składamy Państwu serdeczne podziękowania za Wasz wychowawczy i dyddaktyczny trud oraz poświęcenie.
Dzięki waszemu przygotowaniu i konsekwencji młodzi ludzie
są przygotowani do wyzwań jakie napotkają na swojej drodze.
W tym szczególnym dniu życzymy pięknych i szlachetnych pomysłów, cierpliwości i wrażliwości, aby służba mlodemu
pokoleniu była źródłem satysfakcji. Aby nie zabrakło Wam zapału do dalszej pracy w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach.Informacja - dzień wolny od zajęć.
Dzień 14 października - Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica szkolna zapewnia w tym dniu zajęcia opiekuńcze w godzinach 8 -16
Dyrekcja Szkoły


mPotęga
Od 7 września trwa projekt w czasie, którego uczniowie klas 4-6 podejmują wyzwania matematyczne. Podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy z nich polega na rozwiązywaniu zadań związanych z zastosowaniem matematyki w życiu codziennym. Co tydzień uczestnicy odbierają od koordynatora projektu kartę pracy z zadaniami, na ich rozwiązanie mają tydzień czasu. Treść zadań dotyczy oszczędzania. Wspólnie z rodzicami poszukują rozwiązań, jak zaoszczędzić w budżecie domowym drobną kwotę. Zaoszczędzone pieniążki wrzucają do zrobionej na początku projektu skarbonki. Uzbierana przez rodzinę kwota zostanie przeznaczona na drobne rodzinne przyjemności (zakup gry, lodów...). Dzieci z ochotą bawią się i pracują. Systematycznie wrzucają do skarbonki zaoszczędzone pieniążki.

Fotorelacja dostępna jest w galerii.
fot. Martyna Ochman
Powszechny Spis Rolny 2020
Szanowni Państwo

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.)
na terytorium Polski przeprowadzany jest
Powszechny Spis Rolny 2020

Udział w spisie jest obowiązkowy

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. ...
Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
•osób prawnych,
•jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
• poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej pod adresem https://spisrolny.gov.pl
• telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie mogą się spisać samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Kontakt bezpośredni z rachmistrzem będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną.

Bezpieczeństwo danych spisowych

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Wszystkie zebrane od respondentów dane objęte są tajemnicą statystyczną.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zachęcamy do włączenia się w popularyzację Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Szukasz aktualności z wwrześnia?
są tutaj!

Poprawny CSS!
Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych.