Wygraliśmy nagrodę Szkoła z eTwinning Gmina Zbrosławice Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:     01 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna:     23-31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe:     16–27 stycznia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna:     06 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty:     23 maja 2023 r. - język polski
24 maja 2023 r. - matematyka
25 maja 2023 r. - język obcy
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:     23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie:     24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.


Ważne terminy


Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi za I półrocze:     do 5.01.2023 r.
Wystawienie wszystkich ocen proponowanych:     01 do 02.02.2023 r.
Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze:     09.02.2023 r.
Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego:     do 19.05.2023 r.
Wystawienie wszystkich ocen proponowanych i proponowanych ocen z zachowania:     do 07.06.2023 r.
Konferencja zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej:     16.06.2023 r.

Poprawny CSS!
Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych.