Wygraliśmy nagrodę Szkoła z eTwinning Gmina Zbrosławice Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:     04 września 2023r.
Zimowa przerwa świąteczna:     23 grudnia 2023r. - 01 stycznia 2024r.
Ferie zimowe:     29 stycznia - 11 lutego 2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna:     28 marca - 02 kwietnia 2024r.
Egzamin ósmoklasisty:     14 maja 2024r. - język polski
15 maja 2024r. - matematyka
16 maja 2024r. - język obcy
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:     21 czerwca 2024r.
Ferie letnie:     22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.


Ważne terminy


Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi za I półrocze:     do 15.12.2023r.
Konsultacje z rodzicami:     18.12.2023r.
Wystawienie wszystkich ocen proponowanych:     11.01.2024r.
Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze:     18.01.2024r.
Spotkania z rodzicami podsumowujące I półrocze.:     22-26.01.2024r.
Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego:     do 10.05.2024r.
Konsultacje z rodzicami:     13.05.2024r.
Wystawienie wszystkich ocen proponowanych i proponowanych ocen z zachowania:     do 06.06.2024r.
Konferencja zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej:     13.06.2024r.

Poprawny CSS!
Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych.