Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach


Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:

Organizacja roku szkolnego:     17-18 września 2018r.
Konsultacje indywidualne:     29 października 2018r.
Informacje o zagrożeniach semestralnych, oceny proponowane:     3 grudnia 2018r.
Wyniki klasyfikacji śródrocznej:     28-29 stycznia 2019r.
Konsultacje indywidualne, obowiązkowe spotkanie dla rodziców klasy 3 gim.:     25 marca 2019r.
Informacje o zagrożeniu brakiem promocji:     6 maja 2019r.

Poprawny CSS! Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.