Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:     3 września 2018r.
Zimowa przerwa świąteczna:     23-31 grudnia 2018r.
Ferie zimowe:     11-24 luty 2019r.
Egzamin gimnazjalny - cz. humanistyczna:     10 kwietnia 2019r.
Egzamin gimnazjalny - cz. matematyczno-przyrodnicza:     11 kwietnia 2019r.
Egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny:     12 kwietnia 2019r.
Egzamin ósmoklasisty - język polski:     15 kwietnia 2019r.
Egzamin ósmoklasisty - matematyka:     16 kwietnia 2019r.
Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny:     17 kwietnia 2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna:     18-23 kwietnia 2019r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu:     14 czerwca 2019r.
Termin przekzania szkołom wyników i zaświadczeń:     14 czerwca 2019r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:     21 czerwca 2019r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:     21 czerwca 2019r.
Ferie letnie:     22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

Terminy zakończenia semestrów:
Pierwszy semestr
Termin zawiadomienia o zagrożeniach oceną niedostateczną:   
Temin wystawiania ocen:   
Termin konferencji klasyfikacyjnej:   

03 grudzień 2018r.
11 styczeń 2019r.
18 styczeń 2019r.
Drugi semestr
Termin zawiadomienia o zagrożeniach oceną niedostateczną:   
Temin wystawiania ocen:   
Termin konferencji klasyfikacyjnej:   

13 maj 2019r.
6 czerwiec 2019r.
13 czerwiec 2019r.

Poprawny CSS! Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.