Wygraliśmy nagrodę Szkoła z eTwinning Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach

Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Zbrosławicach w roku szkolnym 2020/2021:

Klaudia Antonik-Kłopot - przewodniczący
Anna Bosiacka - z-ca przewodniczącego
Katarzyna Korab - skarbnik

UWAGA NOWY RACHUNEK BANKOWY!
Nr 23 1020 2368 0000 2102 0633 3712 (PKO BP SA)

SKO KONTO DLA RADY RODZIÓW
Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki w Zbrosławicach; 42-674 Zbrosławice, ul. Wolności 67.

Dobrowolne wpłaty na działalność statutową Rady Rodziców można dokonywać na konto bankowe Rady oraz u Skarbnika Rady.
Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące działalności Rady Rodziców, prosimy przesłać pod adres: radarodz@o2.pl


Szanowni Państwo!

Rada Rodziców to organ szkolny, którego zadaniem jest reprezentowanie rodziców wszystkich uczniów szkoły. Poprzez zgromadzone fundusze, pochodzące z Państwa dobrowolnych i nieobowiązkowych wpłat, wspieramy rozwój naszych dzieci, ich pasji, staramy się poprawić ich bezpieczeństwo, a także uatrakcyjnić pobyt w szkole.

Zebrane środki finansowe przeznaczane są na potrzeby uczniów, dlatego też chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wpłat. Państwa zaangażowanie i wsparcie finansowe jest niezwykle ważne. Prosimy o kierowanie do nas wszelkich uwag, propozycji i inicjatyw, w które jako Rada Rodziców możemy się zaangażować, które możemy wesprzeć.

W sytuacji gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, rodzice mogą dokonać tylko jednej wpłaty. Jeżeli składka stanowi zbyt duże obciążenie finansowe, można wpłacić dowolną sumę. Liczy się każda kwota. Dzięki Państwu wsparciu jesteśmy w stanie zrobić więcej.

Rada Rodziców, w zależności od środków jakimi dysponuje:
• wspomaga Samorząd Uczniowski
• dofinansowuje wycieczki szkolne organizowane przez nauczycieli i Samorząd Szkolny
• finansuje dodatkowe nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem
• kupuje nagrody w konkursach organizowanych przez nauczycieli w ramach zajęć przedmiotowych
• organizuje kiermasze / festyny
• dofinansowuje inne inicjatywy, które służą naszym dzieciom, a wymagają nakładów finansowych

Regulamin Rady Rodziców.


Podsumowanie prac Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021


Podsumowanie pracy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im T. Kościuszki w Zbrosławicach w roku szkolnym 2019/2020.

Poprawny CSS!
Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych.