Wygraliśmy nagrodę Szkoła z eTwinning Gmina Zbrosławice Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach

Informacja
o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 1. Podstawowym środkiem komunikacji elektronicznej zapewniającym wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem jest dziennik elektroniczny.
 2. Uczniowie i Rodzice komunikują się z Nauczycielami za pomocą swoich kont.
 3. Mogą być używane inne środki komunikacji niż dziennik elektroniczny pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 4. W dzienniku elektronicznym będzie umieszczany na bieżąco nowy plan zajęć rozumiany jako plan przekazywania materiałów przez nauczycieli. Będzie on powtarzał się cyklicznie co tydzień.
 5. Plan lekcji będzie tak skonstruowany, aby:
  1. uczniowie klas I - III zagadnienia z edukacji wczesnoszkolnej otrzymywali w poniedziałki, środy i piątki, zaś we wtorek i czwartek pojawią się języki i religia,
  2. uczniowie klas IV - VIII zagadnienia z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego oraz matematyki otrzymywali dwa razy w tygodniu, pozostałe zaś pojedynczo. Przedmioty zostały rozłożone równomiernie, co będzie widoczne w pojawiającym się planie.
 6. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli za pośrednictwem e-dziennika. Materiały te mogą zawierać linki do innych zalecanych stron lub załączniki.
 7. Tego samego dnia do godziny 16.00, w którym informacje zostały wysłane, uczeń ma obowiązek odebrać wiadomość. Będzie to traktowane jako potwierdzenie jego obecności i zapoznanie się z treścią informacji.
 8. W okresie nauczania na odległość wiedza oraz postępy w nauce uczniów będą monitorowane i sprawdzane.
 9. Zwrotne prace do oceny uczniowie będą przesyłali za pomocą e-dziennika lub w inny sposób ustalony z nauczycielem.
 10. Uzyskane przez uczniów oceny będą wpisane do e-dziennika.
 11. Pedagog szkolny będzie prowadził konsultacje dla dzieci i ich rodziców za pośrednictwem e-dziennika od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 12.00. Poza tym będzie Państwa wspierał poprzez różnego rodzaju zagadnienia poruszane i wysyłane poprzez e - dziennik.
 12. Zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia (np. korekcyjne, wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej) będą się odbywały w formie wsparcia - konsultacji. Nauczyciele prowadzący będą wysyłali również przykłady zadań, zabaw wspomagających do samodzielnego wykorzystania przez ucznia w ciągu całego tygodnia.


wz. Dyrektora Szkoły
WICEDYREKTOR
mgr Urszula Gierszewska



Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493)

Link do dokumentu.


Olimpiada Mitologiczna
Kolejny raz w naszej szkole miała miejsce olimpiada mitologiczna.
Jej celem jest popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.
Testy przeprowadzono na dwóch poziomach: poziom 1 - klasy IV-VI oraz poziom 2- klasy VII-VIII.
Rewelacyjnymi wynikami mogą pochwalić się uczniowie: Borys Połoński zdobywając 7 miejsce oraz Eryk Połoński zdobywając 15 miejsce.
Ich wiedza z zakresu mitologii jest bardzo obszerna i wyjątkowa, co zostało potwierdzone świetnymi wynikami.

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom olimpiady. Życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich zainteresowań i liczymy na zwycięstwo naszych uczniów w następnych edycjach.
Blanka Antoszczyk


Komunikat.
Szanowni Państwo
W związku z zawieszeniem zajęć w naszej szkole odbywa się zdalna edukacja.
Bardzo prosimy o regularne logowanie się Rodziców i Uczniów w mobiDzienniku, za pomocą którego Nauczyciele przesyłają uczniom zadania do samodzielnej pracy.

Dyrekcja Szkoły


Rekrutacja.


85 polskich placówek wyróżnionych Odznaką Szkoły eTwinning!
Z radością pragniemy ogłosić, że nasza szkoła znalazła się wśród 85 polskich placówek otrzymało Odznakę Szkoła eTwinning na lata 2020-2021.

Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:
Praktyka cyfrowa
Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa
Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania
Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów

„Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także uznanie ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.”

https://etwinning.pl/85-polskich-placowek-wyroznionych-odznaka-szkoly-etwinning/
Agnieszka Potysz


Akcja pomocy dla bezdomnych zwierząt - podziękowania!


Akcja pomocy dla bezdomnych zwierząt ze Schroniska w Miedarach zakończona!!!
Podczas tegorocznej akcji, trwającej od 27 stycznia do 28 lutego, udało nam się zebrać
373 kg 609g karmy dla psów
w tym 25kg 668g karmy mokrej
i 347kg 941g karmy suchej i przegryzek

53 kg 525g karmy dla kotów
w tym 19kg 325g karmy mokrej
i 34kg 200g karmy suchej

w sumie 427kg 134g karmy dla zwierząt!

a ponadto:
6 l żwirku dla kotów, 4 poduszki ,3 pledy,2 koce.
Wszystkie dary odwieziono do Schroniska w sobotę 29 lutego 2020r.

Fotorelacja dostępna jest w galerii.
Joanna Mrowiec


Szukasz aktualności z lutego?
są tutaj!

Poprawny CSS!
Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych.