Wygraliśmy nagrodę Szkoła z eTwinning Gmina Zbrosławice Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach

Rezygnacja z nauki języka mniejszości narodowej - oświadczenie.


Zebranie dla rodziców klas pierwszych.
Zebranie dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie 1 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się 20 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00 w budynku szkoły.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w zebraniu może wziąć udział tylko jeden rodzic/opiekun dziecka.
Osoba przychodząca na zebranie powinna być zdrowa, mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły.
Dyrekcja


Wykaz podręczników do religii i języka mniejszości narodowej.


Podziękowania.


Szanowni Rodzice uczniów przyszłorocznych klas pierwszych.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną niemożliwym okazało się zorganizowanie spotkania organizacyjnego w czerwcu. Rozumiejąc Państwa zaniepokojenie o najbliższą przyszłość swoich dzieci informujemy, że:

1. W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych.

2. Uczniowie będą mogli korzystać z: świetlicy, stołówki, biblioteki, czytelni, sali gimnastycznej, sali zabaw, boisk sportowych, sali komputerowej.
Szkoła posiada stronę WWW, a dokumentację szkolną prowadzi z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.

3. We wrześniu każdy Rodzic otrzyma indywidualne, „powitalne” hasło dostępu do e-dziennika.

4. Warunkiem korzystania ze stołówki szkolnej jest podpisanie umowy. Ceny obiadów podane zostaną we wrześniu.

5. Podziału uczniów na zespoły klasowe dokonuje powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja w składzie:
a) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, których liczba uzależniona jest od ilości tworzonych oddziałów, (np. przyszli wychowawcy klas),
b) pedagog szkolny,
c) nauczyciel, który będzie prowadził zajęcia w klasie (np. religii, języka obcego, języka mniejszości narodowej).

6. Podział uczniów na zespoły klasowe dokonywany jest pod koniec sierpnia, a lista uczniów ogłoszona podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

7. Dokonując podziału na zespoły klasowe Komisja, w miarę możliwości, kieruje się następującymi kryteriami:
a) jednakowa liczba uczniów w każdym zespole i równomierny podział na dziewczynki i chłopców,
b) nierozdzielanie rodzeństwa (chyba, że decyzja rodziców będzie inna),
c) uczniowie mieszkający w pobliżu siebie zapisani do tego samego zespołu,
d) równomierny podział uczniów powtarzających klasę oraz uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej,
e) nieprzenoszenie całych oddziałów z przedszkola do tej samej klasy.

8. W uzasadnionych przypadkach Komisja może zezwolić na umieszczenie dwójki dzieci w jednej klasie na pisemny wniosek obu zainteresowanych stron (podpisy rodziców obu uczniów na wniosku). Sytuacja ta odnosi się tylko do dwojga, a nie większej grupy uczniów (zał. nr 1).

9. Wniosek, o którym mowa w punkcie 5 należy złożyć w sekretariacie szkoły do końca lipca, a dziecko może być wymienione tylko na jednym wniosku.

10. Informacje nt. „wyprawki pierwszoklasisty” zawiera zał. nr 2.

11. Podręczniki uczniowie otrzymają w szkole. Rodzice we własnym zakresie zakupują podręczniki do:
a) religii:
     autorzy: Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek; tytuł: Żyjemy w Bożym świecie - podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej;
     wydawnictwo: Jedność
b) języka mniejszości narodowej – niemieckiego:
     autorzy: Kozubski, Krawczyk, Zastąpiło; tytuł: ABC Deutsch neu 1 podręcznik + materiały ćwiczeniowe,
     wydawnictwo: PWN Wydawnictwo Szkolne.

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1 - Wniosek o umieszczenie w jednej klasie
Załącznik nr 2 - Wyprawka pierwszoklasisty


Konkurs "Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni"
Ilustracje wyróżnione w konkursie Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni:
https://www.tricider.com/admin/2Tt3o62lmN3/8lBeaLTTk35

Ponadto wyróżniono:
Prezentację Kamil K. Va
A w grupie filmików
Oliwia Czubasiewicz i Bartłomiej Murzyn z Vb
Maria Olech


Nadia W Kuchni. A Ty, co robisz z wolnym czasem?
Zapraszamy na kanał YouTube naszej uczennicy - Nadii.
https://www.youtube.com/channel/UCdx2DssfHT95pPZEw7dhAKg


Konkurs PICTURE DICTIONARY
Od 20 do 27 maja trwał w naszej szkole konkurs PICTURE DICTIONARY z języka angielskiego dla klas 1-3, który polegał na stworzeniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim.

W konkursie wzięło udział 25 uczniów:
1. Abigel Mol
2. Agata Ziółkowska
3. Alicja Korniluk
4. Emilia Makselon
5. Jan Górczak
6. Julia Jankowiak
7. Kamila Mucha
8. Maria Góra
9. Borys Brzoza
10. Lena Matusik
11. Leon Gut
12. Maciej Korab
13. Magdalena Knitel
14. Marta Drechsler
15. Marta Kreihs
16. Maria Grzywacz
17. Mateusz Watoła
18. Milena Komorowska
19. Nina Batkiewicz
20. Oskar Lizurek
21. Alicja Korniak
22. Wojciech Badura
23. Wojciech Pyrlik
24. Zofia Baron
25. Zuzanna Kłopot


Kreatywność naszych uczniów nie zna granic! Wszystkie prace konkursowe były bardzo pomysłowe i oryginalne. Nie było łatwo, ale ostatecznie za pomocą głosowanie, komisja konkursowa wybrała zwycięskie prace.

I miejsce - Milena Komorowska
II miejsce - Agata Ziółkowska
III miejsce - Borys Brzoza


Dziękujemy za udział w konkursie. Uczestnikom oraz zwycięzcom gratulujemy!
Zapraszamy na wirtualną wystawę prac konkursowych:)
https://view.genial.ly/5ed0cfb06a01c811e66eb167/presentation-konkurs-picture-dictionary
Marta Kocurowska


Konkurs Papieski z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II.
Samorząd Uczniowski wraz z s. Arielą zorganizował Konkurs Papieski z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach. Kategoria I klasy 1-3, kategoria II klasy 4-8.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów:
1. Alicja Korniluk
2. Emilia Makselon
3. Julia Jankowiak
4. Maria Góra
5. Maciej Korab
6. Marta Kreihs
7. Natalia Bukowiec
8. Paweł Baron
9. Wojciech Bukowiec
10. Wojciech Badura
11. Natalia Antoszczyk
12.Wojciech Pyrlik
13. Hanna Czuba
14. Lena Kasprzak
15. Klaudia Kreihs
16. Borys Brzoza
17. Miłosz Laszczyk
18. Wiktoria Starzec
19. Łukasz Biliński

Wszystkie prace były ciekawe, pomysłowe, wykonane estetycznie. Komisja konkursowa w każdej z kategorii wybrała najładniejsze prace.
Kategoria I
I miejsce Alicja Korniluk
II miejsce Emilia Makselon, Maria Góra
III miejsce Marta Kreihs

Kategoria II I miejsce Łukasz Biliński II miejsce Hanna Czuba III miejsce Klaudia Kreihs

Dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy :)
Zapraszamy na wirtualną wystawę prac konkursowych:)

http://view.genial.ly/5ed0c8d1a03aff11fcaed336/presentation-konkurs-papieski-1-3-copy
http://view.genial.ly/5ed0c1976a01c811e66eaf08/presentation-konkurs-papieski-4-8
Martyna Ochman


Borys czyta i poleca. A Ty, co robisz z wolnym czasem?
Zajrzyjcie na You Tube i obejrzyjcie filmiki, jakie potrafi zaprezentować Wasz kolega Borys Połoński z klasy 5C. Uwaga! On CZYTA KSIĄŻKI i jak widać - na kanale MOK MOVIE w serwisie YouTube - umie o tym opowiadać. Premierowe nagrania ukazują się w soboty i niedziele o godz. 10.

17 maja Borys snuł refleksje "O wyższości Astrid Lindgren nad Sienkiewiczem, o lekarstwie na niepogodę i nudę oraz o mistrzostwie Ireny Kwiatkowskiej." (obejrzyjcie koniecznie www.youtube.com/watch?v=AyBJCAUx0pU).

Miło się dowiedzieć, że przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie wytypowali Borysa i jego rówieśniczkę Michalinę Romulewicz na najlepszych dziecięcych influencerów kulturowych. Jak określono w artykule na stronie www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/mok-wybral-mlode-tuby.html Michalina i Borys "sięgają, gdzie wzrok nie sięga i łamią, czego rozum nie złamie!"

Wasz kolega jest też jednym z bohaterów artykułu opublikowanego w "Gazecie Olsztyńskiej" (link).

Sprawdźcie co i jak robią Wasi rówieśnicy. Może i Wy nabierzecie ochoty i zaprezentujecie pasje, którymi chcecie się z nami podzielić?
Zapraszamy piszcie do nas.


Inne vlogi Borysa:
www.youtube.com/watch?v=6JnAL-Ir4gs
www.youtube.com/watch?v=wPs8HPQc7uo

Kanał na YouTube
www.youtube.com/channel/UCNDRbxZu9jLMh1PjAqeLoaA
Barbara Szyszko


Szukasz aktualności z kwietnia?
są tutaj!

Poprawny CSS!
Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych.