Wygraliśmy nagrodę Szkoła z eTwinning Gmina Zbrosławice Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej.

a) podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia umowy
b) comiesięczną odpłatność za posiłki można dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły podane na blankiecie wpłaty

NR KONTA: 82 8463 0005 2002 0022 9225 0001

c) wpłaty należy dokonać nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca, w którym uczeń korzystać będzie ze stołówki szkolnej. Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym opłata miesięczna wpłynęła na rachunek bankowy szkoły. Prosimy o terminowe regulowanie opłat. Jeszcze ciągle pojawiają się dłużnicy, którzy systematycznie wpłacają należność po terminie, co skutkuje naliczaniem odsetek i dodatkową pracę intendentki. Odsetki są niewielkie, a ilość biurokracji rośnie bardzo szybko
d) wysokość miesięcznej opłaty należy odbierać u intendenta. Wpłacamy dokładnie tę kwotę, która jest podana na druku. Inaczej trzeba zwracać różnicę, co powoduje spore zamieszanie.

Poprawny CSS!
Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych.