Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach


Nauczyciele i wychowawcy w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa 1a
wychowawca: mgr Martyna Ochman
religia: mgr Małgorzata Rut - siostra Ariela
język angielski: mgr Marta Kocurowska
język mniejszości narodowej - niemiecki: mgr Patrycja Slodczyk

Klasa 1b
wychowawca: mgr Barbara Ochman
religia: mgr Małgorzata Rut - siostra Ariela
język angielski: mgr Marta Kocurowska
język mniejszości narodowej - niemiecki: mgr Patrycja Slodczyk

Klasa 2a
wychowawca: mgr Teresa Ciukaj
religia: mgr Małgorzata Rut - siostra Ariela
język angielski: mgr Marta Kocurowska
język mniejszości narodowej - niemiecki: mgr Patrycja Slodczyk

Klasa 2b
wychowawca: mgr mgr Katarzyna Burczyk-Wlazłowska
religia: mgr Małgorzata Rut - siostra Ariela
język angielski: mgr Marta Kocurowska
język mniejszości narodowej - niemiecki: mgr Patrycja Slodczyk

Klasa 3
wychowawca: mgr Iwona Ochman
religia: mgr Małgorzata Rut - siostra Ariela
język angielski: mgr Agnieszka Potysz
język mniejszości narodowej - niemiecki: mgr Patrycja Slodczyk
Klasa IV a
wychowawca: mgr Jolanta Klęka - Mazurek
Język polski: mgr Jolanta Klęka - Mazurek, godzin w tygodniu: 5
Język angielski: mgr Agnieszka Potysz, godzin w tygodniu: 3
Matematyka: mgr Martyna Ochman, godzin w tygodniu: 4
Historia : mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 1
Przyroda: mgr Joanna Mrowiec, godzin w tygodniu: 2
Plastyka: mgr Joanna Twardawa, godzin w tygodniu: 1
Muzyka: mgr Joanna Twardawa, godzin w tygodniu: 1
Technika: mgr Barbara Szyszko, godzin w tygodniu: 1
Informatyka: mgr Agnieszka Bilińska, godzin w tygodniu: 1
Zajęcia z wychowawcą: mgr Jolanta Klęka - Mazurek, godzin w tygodniu: 1
Religia: mgr Małgorzata Rut (siostra Ariela), godzin w tygodniu: 2
Wychowanie fizyczne: mgr Maria Teklak, godzin w tygodniu: 4
Język mniejszości narodowej -niemiecki: mgr Patrycja Slodczyk, godzin w tygodniu: 3
Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 1/I semestr

Klasa IV b
wychowawca: mgr Krzysztof Jaremski
Język polski: mgr Jolanta Klęka - Mazurek, godzin w tygodniu: 5
Język angielski: mgr Marta Kocurowska, godzin w tygodniu: 3
Matematyka: mgr Urszula Gierszewska, godzin w tygodniu: 4
Historia : mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 1
Przyroda: mgr Joanna Mrowiec, godzin w tygodniu: 2
Plastyka: mgr Joanna Twardawa, godzin w tygodniu: 1
Muzyka: mgr Joanna Twardawa, godzin w tygodniu: 1
Technika: mgr Barbara Szyszko, godzin w tygodniu: 1
Informatyka: mgr Agnieszka Bilińska, godzin w tygodniu: 1
Zajęcia z wychowawcą: mgr Krzysztof Jaremski, godzin w tygodniu: 1
Religia: mgr Małgorzata Rut (siostra Ariela), godzin w tygodniu: 2
Wychowanie fizyczne: mgr Maria Teklak, godzin w tygodniu: 4
Język mniejszości narodowej -niemiecki: mgr Krzysztof Jaremski, godzin w tygodniu: 3
Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 1 /I semestr

Klasa IV c
wychowawca: mgr Patrycja Slodczyk
Język polski: mgr Jolanta Klęka - Mazurek, godzin w tygodniu: 5
Język angielski: mgr Marta Kocurowska, godzin w tygodniu: 3
Matematyka: mgr Elżbieta Pyka, godzin w tygodniu: 4
Historia : mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 1
Przyroda: mgr Joanna Mrowiec, godzin w tygodniu: 2
Plastyka: mgr Joanna Twardawa, godzin w tygodniu: 1
Muzyka: mgr Joanna Twardawa, godzin w tygodniu: 1
Technika: mgr Barbara Szyszko, godzin w tygodniu: 1
Informatyka: mgr Agnieszka Bilińska, godzin w tygodniu: 1
Zajęcia z wychowawcą: mgr Patrycja Slodczyk, godzin w tygodniu: 1
Religia: mgr Małgorzata Rut (siostra Ariela), godzin w tygodniu: 2
Wychowanie fizyczne: mgr Maria Teklak, godzin w tygodniu: 4
Język mniejszości narodowej -niemiecki: mgr Patrycja Slodczyk, godzin w tygodniu: 3
Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 1 /I semestr

Klasa V b
wychowawca: mgr Maria Teklak
Język polski: mgr Beata Ibrom, godzin w tygodniu: 5
Język angielski: mgr Agnieszka Potysz, godzin w tygodniu: 3
Matematyka: mgr Martyna Ochman, godzin w tygodniu: 4
Historia : mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 1
Przyroda: mgr Joanna Mrowiec, godzin w tygodniu: 2
Plastyka: mgr Joanna Twardawa, godzin w tygodniu: 1
Muzyka: mgr Joanna Twardawa, godzin w tygodniu: 1
Technika: mgr Barbara Szyszko, godzin w tygodniu: 1
Informatyka: mgr Agnieszka Bilińska, godzin w tygodniu: 1
Zajęcia z wychowawcą: mgr Maria Teklak, godzin w tygodniu: 1
Religia: mgr Andrzej Sowa, godzin w tygodniu: 2
Wychowanie fizyczne: mgr Maria Teklak, godzin w tygodniu: 4
Język mniejszości narodowej -niemiecki: mgr Krzysztof Jaremski, godzin w tygodniu: 3
Własna historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej: mgr Krzysztof Jaremski, godzin w tygodniu: 1
Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 1/I semestr

Klasa VI
wychowawca: mgr Agnieszka Bilińska
Język polski: mgr Beata Ibrom, godzin w tygodniu: 6
Język angielski: mgr Agnieszka Potysz, godzin w tygodniu: 3
Matematyka: mgr Agnieszka Bilińska, godzin w tygodniu: 5
Historia i społeczeństwo: mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 2/I semestr, 1/II semestr
Przyroda: mgr Joanna Mrowiec, godzin w tygodniu: 1/I semestr, 2/II semestr
Plastyka: mgr Joanna Twardawa , godzin w tygodniu: 1
Muzyka: mgr Joanna Twardawa, godzin w tygodniu: 1
Zajęcia techniczne: mgr Agnieszka Bilińska, godzin w tygodniu: 1
Zajęcia komputerowe: mgr Agnieszka Bilińska, godzin w tygodniu: 1
Zajęcia z wychowawcą: mgr Marta Kocurowska, godzin w tygodniu: 1
Religia: mgr Małgorzata Rut (siostra Ariela), godzin w tygodniu: 2
Język mniejszości narodowej -niemiecki: mgr Krzysztof Jaremski, godzin w tygodniu: 3
Własna historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej: mgr Krzysztof Jaremski, godzin w tygodniu: 1
Wychowanie fizyczne: mgr Maria Teklak, godzin w tygodniu: 4
Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 1/II semestr

Klasa VIIa
wychowawca: mgr Marta Kocurowska
Język polski: mgr Jolanta Klęka - Mazurek, godzin w tygodniu: 5
Język angielski: mgr Marta Kocurowska, godzin w tygodniu: 3
Język włoski: mgr Patrycja Koźlik, godzin w tygodniu: 2
Muzyka: mgr Joanna Twardawa, godzin w tygodniu: 1
Plastyka: mgr Joanna Twardawa, godzin w tygodniu: 1
Historia: mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 2
Geografia: mgrJoanna Mrowiec, godzin w tygodniu: 2
Biologia: mgr Joanna Mrowiec, godzin w tygodniu: 2
Chemia: mgr Izabela Blabuś, godzin w tygodniu: 2
Fizyka: mgr Izabela Blabuś, godzin w tygodniu: 2
Matematyka: mgr Elżbieta Pyka, godzin w tygodniu: 4
Informatyka: mgr Agnieszka Bilińska, godzin w tygodniu: 1
Wychowanie fizyczne: mgr dz.: mgr Maria Teklak, chł.: mgr Mateusz Zawadzki, godzin w tygodniu: 4
Zajęcia z wychowawcą: mgr Marta Kocurowska, godzin w tygodniu: 1
Religia: mgr Małgorzata Rut (s. Ariela), godzin w tygodniu: 2
Wych. do życia w rodzinie: mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 1/ II semestr
Język mniejszości narodowej - niemiecki: mgr Krzysztof Jaremski, godzin w tygodniu: 3
Doradztwo zawodowe: mgr Edyta Kowal - Wencel, godzin w tygodniu: 10 h w roku

Klasa VIIb
wychowawca: mgr Beata Ibrom
Język polski: mgr Beata Ibrom, godzin w tygodniu: 5
Język angielski: mgr Marta Kocurowska, godzin w tygodniu: 3
Język włoski: mgr Patrycja Koźlik, godzin w tygodniu: 2
Muzyka: mgr Joanna Twardawa, godzin w tygodniu: 1
Plastyka: mgr Joanna Twardawa, godzin w tygodniu: 1
Historia: mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 2
Geografia: mgr Joanna Mrowiec, godzin w tygodniu: 2
Biologia: mgr Joanna Mrowiec, godzin w tygodniu: 2
Chemia: mgr Izabela Blabuś, godzin w tygodniu: 2
Fizyka: mgr Izabela Blabuś, godzin w tygodniu: 2
Matematyka: mgr Urszula Gierszewska, godzin w tygodniu: 4
Informatyka: mgr Agnieszka Bilińska, godzin w tygodniu: 1
Wychowanie fizyczne: mgr dz.: mgr Maria Teklak, chł.: mgr Mateusz Zawadzki, godzin w tygodniu: 4
Zajęcia z wychowawcą: mgr Beata Ibrom, godzin w tygodniu: 1
Religia: mgr Małgorzata Rut (s. Ariela), godzin w tygodniu: 2
Wych. do życia w rodzinie: mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 1/ II semestr
Język mniejszości narodowej - niemiecki: mgr Krzysztof Jaremski, godzin w tygodniu: 3
Doradztwo zawodowe: mgr Edyta Kowal - Wencel, godzin w tygodniu: 10 h w roku

Klasa VIII
wychowawca: mgr Bożena Badura - Gola
Język polski: mgr Beata Ibrom, godzin w tygodniu: 5
Język angielski: mgr Agnieszka Potysz, godzin w tygodniu: 3
Język włoski: mgr Patrycja Koźlik, godzin w tygodniu: 2
Historia: mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 2
Wiedza o społeczeństwie: mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 2
Geografia: mgr Joanna Mrowiec, godzin w tygodniu: 1
Biologia: mgr Joanna Mrowiec, godzin w tygodniu: 1
Chemia: mgr Izabela Blabuś, godzin w tygodniu: 2
Fizyka: mgr Izabela Blabuś, godzin w tygodniu: 2
Matematyka: mgr Urszula Gierszewska, godzin w tygodniu: 4
Informatyka: mgr Agnieszka Bilińska, godzin w tygodniu: 1
Wychowanie fizyczne: mgr Michał Ukleja, godzin w tygodniu: 4
Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Janusz Wójcik, godzin w tygodniu: 1
Zajęcia z wychowawcą: mgr Bożena Badura Gola, godzin w tygodniu: 1
Religia: mgr Małgorzata Rut (s. Ariela), godzin w tygodniu: 2
Wych. do życia w rodzinie: mgr Bożena Badura - Gola, godzin w tygodniu: 1/ II semestr
Język mniejszości narodowej - niemiecki: mgr Krzysztof Jaremski, godzin w tygodniu: 3
Doradztwo zawodowe: mgr Edyta Kowal - Wencel, godzin w tygodniu: 10 h w roku
Przygotowanie do egzaminu: mgr Urszula Gierszewska, godzin w tygodniu: 1
Klasa III Gimnazjum
wychowawca: mgr Agnieszka Potysz
Język polski: mgr Jolanta Klęka - Mazurek
Język niemiecki: mgr Krzysztof Jaremski
Język angielski: mgr Agnieszka Potysz
Muzyka: mgr Joanna Twardawa
Plastyka: mgr Joanna Twardawa
Historia: mgr Bożena Badura - Gola
Wiedza o społeczeństwie: mgr Bożena Badura - Gola
Geografia: mgr Joanna Mrowiec
Biologia: mgr Izabela Blabuś
Chemia: mgr Izabela Blabuś
Fizyka: mgr Izabela Blabuś
Matematyka: mgr Agnieszka Bilińska
Zajęcia techniczne: mgr Agnieszka Bilińska
Zajęcia artystyczne: mgr Joanna Twardawa
Informatyka: mgr Agnieszka Bilińska
Wychowanie fizyczne: mgr Mateusz Zawadzki
Zajęcia z wychowawcą: mgr Agnieszka Potysz
Religia: mgr Małgorzata Rut (s. Ariela)
Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Bożena Badura - Gola


Poprawny CSS! Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.