Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach

Strefa eTwinning:

Easter in my country. Easter cards exchange.
Był to pierwszy projekt eTwinning realizowany z naszej szkole. Projekt dotyczył wymiany tradycji wielkanocnych, kartek oraz listów. Wzięły w nim udział 24 szkoły partnerskie z następujących krajów: Polska, Grecja, Macedonia Północna, Rumunia, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Słowacja, Łotwa, Portugalia, Finlandia, Chorwacja oraz Turcja. Nasza szkoła, jako założyciel, wymieniła się kartkami z wszystkimi krajami biorącymi udział w projekcie.

Dzięki projektowi uczniowie mieli możliwość ćwiczenia pisania w języku angielskim. Jest to umiejętność kluczowa i przydatna zarówno podczas egzaminów końcowych jak również w życiu codziennym. Projekt osiągnął spektakularny efekt- u uczniów słabszych pozwolił na przełamanie bariery w pisaniu, natomiast w przypadku uczniów zdolniejszych - projekt dał im możliwość dalszego szlifowania języka angielskiego. Uczniowie byli zachwyceni projektem, gdyż każda kartka czy list były kierowane do konkretnej osoby z zagranicy co niewątpliwie było dodatkową motywacją do dalszej pracy nad językiem obcym. Na uwagę zasługuje również fakt, iż za zgodą rodziców, niektórzy uczniowie wymienili się numerami telefonów ze swoimi rówieśnikami z zagranicy i pozostają z nimi w kontakcie do dnia dzisiejszego poprzez aplikację whazuup. Dla mnie jako koordynatora projektu była to również bardzo cena informacja zwrotna, iż projekt zakończył się sukcesem i zmotywowało to mnie do zakładania kolejnych projektów.

Koordynator projektu: p. Agnieszka Potysz
W projekcie udział wzięły również p. Edyta Wencel-Kowal i p. Marta Kocurowska.


Poprawny CSS!
Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych.