Powrót
Wycieczka klas 2a, 2b i 2c na wystawę budowli z klocków Lego.