Powrót
3 listopad 2016 r - wycieczka gimnazjalna do Krakowa.